Wyróżnione posty

03.02.2018

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) przewiduje katalog zwolnień przedmiotowych w podatku VAT, w tym zwolnienie usług medycznych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz...

22.03.2017

Dnia 16.03.2017 r. zapadła bardzo istotna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 82/16), którą z pewnością powinni znać wszyscy profesjonalni pełnomocnicy. Zmienia ona powszechnie stosowaną praktykę dotyczącą uiszczania opłat po oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów. Uchwale nadano moc zasady prawnej

Sąd Najwyższy w jej treści uznał, że w razie wni...

13.03.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasz BLOG DCLAW został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem Rej Pr 3552.

Pozdrawiamy!

Zespół DCLAW

12.01.2017

Zachęcamy podróżnych, aby nie rezygnowali z należnych im rekompensat i pozostałych świadczeń opisanych Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Praktyka pokazuje, że uzyskanie tych świadczeń w krajach niemieckojęzycznych, w tym w toku postępowania przed Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. jest możliwe i relatywnie szybkie.

Po 01.01.2017 r. termin sądowy przypadający na sobotę nie będzie rodził wątpliwości. Ustawodawca znowelizował art. 115 k.c. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu w takim przypadku termin upływa następnego dnia po dniu wolnym od pracy bądź sobocie.

03.01.2017

Minimalne stawki radców prawnych wpływają na koszty procesu i ryzyko gospodarcze związane z jego prowadzeniem. Warto znać aktualne regulacje w tym zakresie. Postaram się Państwu przedstawić zmiany w przepisach w formie zestawienia. Na wstępie, zanim przejdę do wysokości stawek, chciałabym wyjaśnić, co tak naprawdę oznacza dla strony procesu wysokość minimalnej s...

Please reload

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) przewiduje katalog zwolnień p...

Usługi medyczne a zwolnienie z VAT

03.02.2018

1/6
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon