top of page

PRAWO SPÓŁEK

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego i prawa spółek. Naszym zadaniem jest uprościć procedury, zminimalizować odpowiedzialność i poprawić zyskowność spółki. Uważamy, że każda spółka zasługuje na indywidualne podejście, dlatego projekty opracowywanych przez nas dokumentów każdorazowo odzwierciedlają potrzeby klientów, a wydawane rekomendacje uwzględniają skutki podatkowe podejmowanych działań.

 

Oferujemy współpracę w zakresie:

  • tworzenia i opiniowania  projektów umów spółek, jak i pozostałych dokumentów związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym regulaminy, uchwały);

  • przeprowadzania procedury likwidacji podmiotów (w tym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych);

  • opracowywania projektów i wzory uchwał na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółki, sporządzania projektów uchwał zarządu, sprawozdań z działalności spółki;

  • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, prowadzenia i protokołowania zgromadzeń;

  • prowadzenia postępowań rejestracyjnych;

  • tworzenia i opiniowania umów sprzedaży, darowizny, użytkowania udziałów bądź akcji, jak również umów opcji i umów powierniczych dotyczących udziałów bądź akcji;

  • tworzenia i wdrażanie planów restrukturyzacji przedsiębiorstwa;

  • występowania w toku postępowań upadłościowych;

  • obsługi prawnej stowarzyszeń.

bottom of page