top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest:

Kancelaria Daćków i Chwastyk z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 16. 50-062 Wrocław. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653439, NIP:8971832687, REGON: 36611723000000 (dalej: „Administrator”).
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Administrator przetwarza adresy e-mail osób, które zapisały się na newsletter do celów marketingowych (m.in. przesyłania informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Nadto, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako Administratora danych, w celu wykonywania badań i analiz (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
3. Przechowujemy dane osobowe do momentu wycofania zgód na ich przetwarzanie. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę, klikając w link zamieszczony na dole przesłanego newslettera/powiadomienia lub pisząc e-mail na adres: kancelaria@dclaw.pl.
4. Informujemy, iż Państwa dane będą udostępniane podmiotom, które obsługują wysyłkę newslettera. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Mają Państwo prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych - żądania sprostowania danych osobowych, - żądania usunięcia danych osobowych - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, - żądania przenoszenia danych osobowych, - cofnięcia udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

bottom of page