WOJCIECH ZOMERSKI

APLIKANT RADCOWSKI, DR

 • phone
 • mailiconwhite
 • LinkedIn - Biały Krąg

Klientom Kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej i prawa umów handlowych.

 

Z uwagi na międzynarodowe wykształcenie prawnicze oraz dotychczasową praktykę zawodową posiada doświadczenie w obsłudze polskich oddziałów czołowych światowych przedsiębiorstw w branży lotniczej, odzieżowej, bankowej, a także centr outsourcingowych. Szereg staży w takich podmiotach jak: kancelarie prawnicze, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, oraz placówki dyplomatyczne pozwala mu celnie definiować ryzyka prawne, a także skutecznie i szybko wdrażać rozwiązania odpowiednio chroniące interesy Klientów.

Rozumie, że stosowanie prawa wymaga zdolności łączenia abstrakcyjnego myślenia z praktyczną umiejętnością rozwiązywania problemów, co czyni prawo wyjątkową dziedziną na tle innych nauk humanistycznych. Stąd prawo, jako dziedzina pozwalająca zrozumieć podstawy funkcjonowania społeczeństwa, stanowi przedmiot moich zainteresowań zarówno w swoim praktycznym wymiarze, jak i w jego szerszym aspekcie społecznym.

 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,

 • Doktor Nauk Prawnych,

 • Young Researcher w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo,

 • Uczestnik semestralnych wymian na Uniwersytecie Salzburskim oraz Uniwersytecie Loyoli w Nowym Orleanie.

 • Włada biegle językiem angielskim.

WYKSZTAŁCENIE

INTERWENCJE MEDIALNE

Fotolia_31125593_M_aplikacja-1-696x268.j

Nużący rytuał? Debata na temat raportu CLEST o aplikacji adwokackiej i radcowskiej

Dwumiesięcznik Radca Prawny 2019

PUBLIKACJE

 • Stambulski Michał, Zomerski WojciechNużący rytuał : aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce = Tiresome rite : advocate and legal counsel application in PolandWrocław : Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST) : Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm", 2019.

 • Czy Europie Środkowej potrzebna jest krytyczna teoria prawa? (artykuł recenzyjny)Państwo i Prawo, 2018, 9, s. 95-108

 • Demokracja to forma życia = Democracy is a form of life
  W: Jaki konstytucjonalizm?
  : refleksje nad „New Democracies in Crisis?” Paula Blokkera =  What Constitutionalism? : notes on Paul Blokker’s „New Democracies in Crisis?” / red. Michał Stambulski, Karol Muszyński, Wrocław : Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST), 2018, s. 20-30

 • Kiedy sprawiedliwość staje się tylko intuicją. O zagrożeniach związanych z stosowaniem art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego w prawie zabezpieczeń społecznych, Krytyka Prawa, 2018, 10, 3, s. 292-316

 • Refleksja filozoficznoprawna na kanwie przypadku Andersa Breivika : zbrodnia, kara i resocjalizacja, W: Prawo i polityka w sferze publicznej : perspektywa zewnętrzna / red. Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Maciej Pichlak Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2018, s. 195-214

 • Krytyczna analiza dyskursu sądowego dotyczącego prawnej sytuacji osób homoseksualnych w świetle art. 18 Konstytucji RP
  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017, 2, s. 80-97
  http://archiwum.ivr.org.pl/numery/numer-2152017/

 • Efektywność praw człowieka a lekarska klauzula sumienia : teoria, prawo, praktyka = The medical conscience clause in the light of effectiveness of human rights. Theory. Law. Praxis
  Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2016, 5, 2, s. 77-96
  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82897

 • Ideology in modern times : three ideological lies behind universal human rights, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 2015, 5, 1, s. 119-127

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon