top of page

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wiemy jak ochronić coś, czego nie można zobaczyć. Pomagamy naszym klientom w podjęciu decyzji, które sprawią, że własność intelektualna nie tyko nabierze wymiernej wartości, ale również stanie się atutem w utrzymaniu pozycji rynkowej.

 

Oferujemy doradztwo w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, prawa ochronne na odmiany roślin, odstępstwo rolne) oraz prawa internetu.

 

Projektujemy i opiniujemy umowy o korzystanie i przeniesienie praw  (w tym umowy licencyjne, wdrożeniowe, o stworzenie projektu wynalazczego i inne). Doradzamy przy rejestracji i ochronie znaków towarowych, jak i ochronie i transferze know-how.

 

Reprezentujemy naszych klientów przez Urzędem Patentowym, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Ściśle współpracujemy z biurem rzecznika patentowego.

bottom of page