top of page

Doradza Klientom Kancelarii w zakresie prawa medycznego, prawa spółek oraz prawa spadkowego.

Pomaga przedsiębiorcom na wszystkich etapach wdrażania zmian organizacyjnych, w tym w toku przygotowywania uchwał, umów spółek, umów wspólników, regulaminów wewnętrznych, jak również opracowuje dokumenty zgłoszeniowe do sądów rejestrowych. 

Troszczy się o zabezpieczenie należytej sukcesji biznesów prowadzonych przez naszych Klientów, proponując odpowiednie rozwiązania umożliwiające zwiększenie ochrony stabilności przedsiębiorstw, jak również optymalizację wartości masy spadkowej.

  • Magister prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Posługuje się biegle językiem angielskim

WYKSZTAŁCENIE

bottom of page