top of page
 • Marta Daćków

Niższe stawki radców prawnych


W przeciągu ostatnich 12 miesięcy wielokrotnie zmieniano przepisy określające koszty zastępstwa procesowego w sprawach o zapłatę. Zapanował chaos, a strony często nie wiedzą, ile tak naprawdę będzie kosztować proces.


Postaram się Państwu przedstawić zmiany w przepisach w formie zestawienia. Na wstępie, zanim przejdę do wysokości stawek, chciałabym wyjaśnić, co tak naprawdę oznacza dla strony procesu wysokość minimalnej stawki za zastępstwo procesowe. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)” a zgodnie z § 3 cytowanego powyżej artykułu do kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, nie wyższe niż stawki wynikające z rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1667).


Wysokość kosztów zastępstwa to zatem w pierwszej kolejności kwota, którą strona przegrywająca będzie musiała zwrócić stronie wygrywającej, a zatem winna ona być za każdym razem brana pod uwagę przy ocenie ryzyka procesowego, tak w przypadku gdy sami mamy pełnomocnika, jak i wtedy gdy sprawę będziemy chcieli i mogli prowadzić bez pomocy profesjonalisty.


Obecnie (tj. od 27.10.2016 r.) obowiązuje zupełnie nowy sposób naliczania minimalnej stawki wynagrodzenia w sprawach w postępowaniu upominawczym i nakazowym, i tak:

 1. do 500 zł – 60 zł

 2. od 500 zł do 1.500 zł – 180 zł

 3. od 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł

 4. od 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł

 5. od 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł

 6. od 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł

 7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych, i tak:

 1. do 500 zł - 90 zł;

 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł

 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł

 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł

 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł

 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł

 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł

 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł

 9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł

Sprawy wniesione do Sądu do dnia 31 grudnia 2015 r., do chwili ich prawomocnego zakończenia w danej instancji, kalkulowane są następującą stawką:

 1. do 500 zł – 60 zł

 2. od 500 zł do 1.500 zł – 180 zł

 3. od 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł

 4. od 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł

 5. od 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł

 6. od 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł

 7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł

Zaś sprawy wniesione do Sądu od 1 stycznia 2016 r. do 27 października 2016 r. do końca danej instancji odwołują się do następujących stawek:

 1. do 500 zł – 120 zł

 2. od 500 zł do 1.500 zł – 360 zł

 3. od 1.500 zł do 5.000 zł – 1.200 zł

 4. od 5.000 zł do 10.000 zł – 2.400 zł

 5. od 10.000 zł do 50.000 zł – 4.800 zł

 6. od 50.000 zł do 200.000 zł – 7.200 zł

 7. powyżej 200.000 zł – 14.400 zł

Warto zatem sprawdzać, czy sąd uwzględnił nasze, bądź cudze koszty we właściwej wysokości. Jeżeli wystąpią błędy w tym zakresie rozstrzygnięcie sądu może być przedmiotem zażalenia.

Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
 • Instagram
 • Linkedin
 • Facebook Basic Square
bottom of page