top of page

PROCES I WINDYKACJA

Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych i sądowych oraz w toku negocjacji z kontrahentami.

 

Skupiamy się na wypracowaniu takiej pozycji procesowej, aby zminimalizować wydatki związane z procesem, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu (również pod kątem czasowym) korzyści wynikających z przekazania nam spraw.

 

Posiadamy doświadczenie w odzyskiwaniu należności również na etapie przedprocesowym. Wiemy jak kosztowne jest prowadzenie procesów, dlatego z rozwagą podejmujemy decyzje o obieranych strategiach.

 

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań:

  • cywilnych;

  • administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych;

  • z zakresu ubezpieczeń społecznych;

  • o charakterze międzynarodowym, w tym wobec podmiotów zagranicznych;

 

Sporządzamy wszelkie pisma procesowe i przedprocesowe.

bottom of page