top of page

PRAWO MEDYCZNE

Podmioty prowadzące działalność leczniczą coraz częściej spotykają się z problemami natury prawnej. 

 

Dotyczyć one mogą szeregu kwestii – od dokumentacji medycznej, poprzez różnorakie zgody na badania i zabiegi, prawa pacjenta po błędy medyczne, szczególne świadczenia zdrowotne czy odpowiedzialność zawodową.  

Przygotowujemy personel medyczny do stawienia czoła problemom prawnym, które mogą się pojawić w ich codziennej pracy. Wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego oferujemy szereg szkoleń z zakresu prawa medycznego i bioetyki. Bądź jak Hipokrates i zapisz się już dziś! 

bottom of page