top of page

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Świadczymy wyspecjalizowaną pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na ocenę ryzyk oraz wybór najlepszej strategii na etapie sporu pod kątem dotychczasowego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych.

 

Pomagamy naszym klientom poprzez:

  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania zamawiającego, w tym wyjaśnień w zakresie dokumentów wykonawcy i treści oferty,

  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  • analizę i doradztwo w zakresie dokumentacji przedsiębiorców i ich ofert;

  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;

  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

bottom of page