PRAWO PRACY

Wiemy, jak ważne jest dobre środowisko pracy, gdyż to pracownicy często stanowią istotny kapitał przedsiębiorstwa, a ich niezadowolenie, czy też przeciągające się spory z pracodawcą wpływają niekorzystnie na markę przedsiębiorcy na rynku. Dlatego też przykładamy dużą wagę do tej sfery funkcjonowania przedsiębiorców i wspieramy naszych klientów w następującym zakresie:

 • tworzenie, opiniowanie i ujednolicanie umów z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych (w tym kontraktów menedżerskich, umów współpracy, zlecenia, o dzieło);

 • tworzenie i opiniowanie porozumień o zakazie konkurencji oraz klauzul chroniących tajemnice przedsiębiorstwa;

 • wprowadzanie systemów czasu pracy w szczególności z uwzględnieniem wykonywania pracy w nieregularnych okresach czasowych oraz godzinach nadliczbowych;

 • audyt spraw pracowniczych: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania
  i premiowania, ujednolicenie umów, ewidencja czasu pracy (w tym czasu pracy kierowców);

 • przygotowanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, jak i konsultacje w zakresie korzystnego sposobu wypowiedzenia lub rozwiązania poszczególnych umów;

 • restrukturyzacja zatrudnienia, przejście zakładu pracy, zwolnienia grupowe;

 • pomoc w zakresie BHP i kontroli prowadzonych np. przez Państwową Inspekcję Pracy;

 • analiza modelu wynagradzania z perspektywy publicznoprawnej, tworzenie programów premiowania pracowników;

 • zatrudnianie obcokrajowców oraz przygotowanie dokumentacji związanej
  z oddelegowaniem pracowników za granicę.

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon