MICHAŁ STAMBULSKI

ADWOKAT, DR

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności prawa spółdzielczego i prawa nieruchomości.

Reprezentuje klientów przed sądami, urzędami i innymi organami. Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych. Kompleksowo obsługuje podmioty fizyczne oraz prawne, w tym spółki prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie medycznym oraz w prawie energetycznym. Zajmuje się umowami i inwestycjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.

Łączy praktykę prawniczą z działalnością naukową oraz dydaktyczną – jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także dyrektorem wykonawczym w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej UWr.

  • Doktor nauk prawnych.

  • Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył studia podyplomowe z Prawa Inwestycyjnego.

  • Posługuje się biegle językiem angielskim. Uczy się hiszpańskiego.

WYKSZTAŁCENIE

INTERWENCJE MEDIALNE

653283-657-323.jpg

Nużący rytuał, czyli jak aplikacja jest 

postrzegana przez jej uczestników

Gazeta Prawna 23.04.2019 r.

PUBLIKACJE

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon