DSC_1334 1.jpg

AGNIESZKA JAROSZEWICZ

APLIKANTKA ADWOKACKA

Klientom Kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, cywilnego i prawa umów handlowych.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych świadczących kompleksową obsługę na rzecz osób fizycznych i prawnych z zakresu m.in. prawa gospodarczego, karnego, administracyjnego i prawa pracy. Doradzała podmiotom z branży budowlanej, energetycznej oraz IT. Odbywała staże w organizacjach pozarządowych (m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) i Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Interesuje się prawem antydyskryminacyjnym. 

  • Aplikantka Adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu,

  • Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego 

  • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo

  • Włada biegle językiem angielskim

WYKSZTAŁCENIE