top of page

Klientom Kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz prawa umów handlowych.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych świadczących kompleksową obsługę profesjonalnych wierzycieli masowych, na rzecz osób fizycznych i prawnych z zakresu m.in. prawa gospodarczego, karnego, administracyjnego i prawa pracy. 

  • Radca prawny

  • Włada biegle językiem angielskim

WYKSZTAŁCENIE

bottom of page