top of page

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym karno-skarbowym oraz w procesie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw budowlanych i kredytów frankowych.

 

Wsłuchuje się w potrzeby Klientów i dobiera efektywne rozwiązania. Konstruowała, opiniowała oraz wdrażała kontrakty o roboty budowlane jak również prowadziła na tym tle spory sądowe.

 

Ugruntowane doświadczenie prawno-karne pogłębiała o tematykę podatkową, co pozwala jej w pełnym zakresie chronić interesy naszych Mocodawców. Występuje zarówno w roli obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonych.

 

Od wielu lat świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom z branży deweloperskiej, jak i konsumentom, jako tzw. private lawyer.

  • Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • Tytuł zawodowy Adwokata uzyskała po ukończeniu aplikacji adwokackiej organizowanej przez Okręgową Izbę Adwokacką we Wrocławiu.

  • Ukończyła Podyplomowe Studium Przekładu na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • Włada biegle językami angielskim i francuskim.

WYKSZTAŁCENIE

bottom of page